cần sòng phẳng cho điểm đầu vào của học sinh

theo những gì tôi nghỉ thì điểm đầu vào được tính sòng phẳng (không tính điểm ưu tiên) là một trong những yếu tố chính tác động đến chất lượng đào tạo của khóa học đó. Dĩ nhiên đào tạo ĐH là cả một quá trình. Nhưng đầu vào tốt sẽ dễ có kết quả tốt hơn là đầu vào chênh lệch.

Năng lực nền tảng khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Bởi đào tạo ĐH đòi hỏi quá trình tự học rất nhiều. Và như thế, việc cộng điểm hôm nay sẽ có ảnh hưởng đến biết bao thế hệ học sinh sau này.

Một kỹ sư tồi có thể làm hư thiết bị. Thiết bị đó có thể sửa nhưng một giáo viên thiếu năng lực chuyên môn sẽ tác động không tốt đến biết bao con người mà không phải ngày một ngày hai có thể điều chỉnh được.

Tôi cho rằng cần có các chính sách hỗ trợ khác cho thí sinh vùng khó khăn, đối tượng thay cho việc cộng điểm.

Điểm đầu vào là thước đo minh bạch nhất về khả năng người học cũng như chất lượng đào tạo của trường. Trong trường hợp không thể bỏ chính sách cộng điểm, tôi nghĩ rằng phải giảm điểm ưu tiên hoặc chỉ cộng điểm ưu tiên cho một số ngành không đặc thù.

Với những ngành đặc thù, cần tuyển chọn người giỏi cần phải để thí sinh cạnh tranh công bằng bằng năng lực vốn có của mình mà không có bất kỳ sự ưu tiên nào.