xem xét lai điểm ưu tiên cho phù hợp

Chính sách cộng điểm ưu tiên cần thiết duy trì. Nhưng theo tôi, cần giảm điểm ưu tiên xuống chỉ còn 1/2 so với hiện nay.

Ngoài yếu tố công bằng hơn trong xét tuyển, điều kiện học tập của các khu vực hiện nay đã được rút ngắn, không còn quá chênh lệch như trước đây.
 Điểm ưu tiên cao nhất theo quy chế thí sinh được hưởng có thể lên đến 3,5 điểm.

Đây là con số quá lớn trong cuộc đua mà điểm thi tính đến hai số thập phân. Do vậy phải tính toán lại mức điểm ưu tiên sao cho hợp lý hơn.

Theo tôi, việc duy trì chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng là cần thiết.  điểm thi quá cao, dẫn đến việc nhiều thí sinh 28, 29 điểm nhưng ở KV3 (không được cộng điểm ưu tiên) vẫn không trúng tuyển. Bất hợp lý này xuất phát từ yếu tố đề thi và mức điểm ưu tiên.

Về vấn đề mức điểm ưu tiên, tôi cho rằng cần thay đổi theo hướng giảm bớt. Việc khuyến khích thí sinh ở các vùng khó khăn, gia đình chính sách là cần thiết.

Nhưng qua những bất hợp lý nói trên, chúng ta không nên đột ngột bỏ ngay điểm ưu tiên mà nên cắt giảm.

Theo đó, điểm ưu tiên khu vực giảm từ 0,5 xuống 0,25, điểm ưu tiên đối tượng giảm từ 1 xuống 0,5.

Điều này vừa đảm bảo chính sách chung của Nhà nước đối với những đối tượng thiệt thòi hơn trong giáo dục, nhưng cũng tạo sự công bằng hơn cho các thí sinh không được ưu tiên.